Forestconsult

Advies aan kerkenraden en betrokkenen

20180527_114512

Wat kan je als kerkenraad of gemeente betekenen voor een lid in scheiding.

Kerkenraden en gemeenteleden zijn ook geraakt wanneer een lid lijdt. Er ontstaat regelmatig handelsverlegenheid wanneer een huwelijk dat op de klippen is gelopen, gemeld wordt.

Een scheiding is altijd heftig en extra binnen een kerkelijke context. Het blijft een ingewikkelde combinatie. We zien hoe mensen lijden onder vooroordelen en verstoting. Om kerken en betrokkenen te helpen bij de aanpak van deze vaak ingewikkelde situaties. Zou het helpend kunnen zijn om echt naar ieders verhaal te luisteren. Wanneer men af zou stappen van de indeling schuldig en onschuldig zou dit de patstelling veel meer kunnen voorkomen.

Vaak is het te laat wanneer een stel zich tot de kerkenraad wendt. Helaas kan je als kerk weinig meer doen aan de scheiding op zich. Dat is jammer.

In de praktijk gebeuren daardoor dingen, die niet hoeven, maar wel veel pijn veroorzaken bij de betrokken personen en de kinderen van de gemeente.

Met onderstaande adviezen hoop ik dat dit wat handvatten geeft voor kerkenraden en gemeenteleden.

 1. Neem de tijd en biedt een luisterend oor aan.
 2. Betrek, in overleg met betrokkene, vanuit de gemeente een netwerk om iemand heen die kunnen helpen met praktische zaken zoals: eten koken, oppassen, strijken.
 3. Wanneer er kerkrechtelijk ook lijnen lopen, zorg voor een apart pastoraal contact met  een ander betrokken kerkraadslid.
 4. Houdt er rekening mee dat er bij de betrokken personen zoveel op hen afkomt, dat ze niet altijd horen wat u zegt. Het stressniveau is zo hoog dat er veel informatie niet meer binnen komt. Er zijn is voldoende.
 5. Houd je als kerkenraadslid aan je ambtsgeheim. Het voelt extra onbetrouwbaar als de betrokken persoon via een ander hoort wat men tegen een kerkenraad gezegd heeft.  
 6. Betrek de kinderen regelmatig bij de bezoeken. Heb aandacht voor ze. Sluit aan bij waar ze mee bezig zijn.
 7. Wanneer mensen regelmatig niet in de kerk of bijeenkomst aanwezig zijn, mail even met de vraag hoe het gaat.
 8. Kies geen partij, hoe moeilijk ook.
 9. Stel vergevingsgezindheid niet voorop, maar laat de ander het proces lopen die hij of zij nodig heeft. En sluit daarbij aan.
 10. Kom beloofde afspraken na.
 11. Vraag uzelf altijd af: Wat zou de Heere Jezus gedaan hebben in deze situatie?
Ik zoek christelijke hulp
Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden