Forestconsult

Over mij

In 2008 ben ik gestart met mijn praktijk Forestconsult. Deze naam is ontstaan vanuit mijn achternaam Bos. Een bos bestaat uit vele bomen die allemaal uniek zijn in hun soort. Elke boom heeft zijn eigen wortels, jaarringen en stevigheid. Door de stormen heen, word je rijker en sta je steviger in het leven. Dat is wat ik in mijn persoonlijk leven heb ervaren;

Als moeder van 3 zonen, kwam ik in 2012 alleen te staan. Het proces van scheiden, verwerken, en weer toekomstperspectief zien, heb ik aan den lijve ervaren.

Als alleenstaand ouder heb ik gemerkt hoe zwaar dit kan zijn. Het zoeken naar een balans, maar realiseren dat het niet zo is, kost tijd, verdriet en energie. Niet alle dingen zijn maakbaar in dit leven.

In mijn proces merkte ik dat er weinig hulpverlening is die jou echt begrijpt. Het proces van scheiden, rouwen, onthechten en aanvaarden moet je alleen door. Ik merkte dat ik voor mijn scheiding anders tegen deze processen aankeek, dan nu achteraf. Dat zette mij tot nadenken en heeft mij gebracht waar ik nu sta. Ik heb stormen overleefd met Gods hulp. En nu mag ik uitdelen en naast de ander staan in herkenning, maar ook in het vooruit kijken.  Er is leven na een scheiding. Sinds 2017 ben ik hertrouwd. En samen met mijn man zijn wij onderstaande avonden gaan organiseren.  

Naast mijn praktijk heb ik vanaf 2008-2019 ervaring opgedaan bij het KOC  en later het Leger des Heils voor intensieve ambulante begeleiding in gezinnen.  De laatste jaren heb ik ervaring opgedaan met het samenwerken binnen het gedwongen kader van Onder Toezicht Stelling (OTS).
Vanaf 1997 tot 2007 ben ik als algemeen maatschappelijk werker in Huizen werkzaam geweest.

Annelies Bos | Systeemtherapeutisch werker | Psychosociaal werker

Vanuit onze ervaring  zijn wij ontmoetingsavonden, in Houten, gaan organiseren voor gescheiden  christenen.
Voor avonden in andere plaatsen verwijs ik je naar de website Gebroken en toch Heel & Zorg na echtscheiding, waarmee we een landelijk samenwerkingsverband hebben.

Daarnaast is er een besloten facebook pagina, christelijk alleenstaande ouders. Hier kan jij je aanmelden als lid en meepraten, delen en elkaar bemoedigen over de moeilijke dingen die op je pad komen.  

Forestconsult | Ikzoekchristelijkehulp
Ik zoek christelijke hulp
Forestconsult | SCAG
Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
Forestconsult | RBCZ
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden
%d bloggers liken dit: