Forestconsult

Over mij

Forestconsult

Annelies Bos

Systeemtherapeutisch Werker| Jeugd- en Gezinsprofessional| Eigenaar

Als moeder van 3 zonen, kwam ik in 2012 alleen te staan. Het proces van scheiden, verwerken, en weer toekomstperspectief zien, heb ik aan den lijve ervaren.

Als alleenstaand ouder heb ik gemerkt hoe zwaar dit kan zijn. Het zoeken naar een balans, maar realiseren dat die er niet zomaar is, kost tijd, verdriet en energie. Niet alle dingen zijn maakbaar in dit leven.

In mijn proces merkte ik dat er weinig hulpverlening is die jou echt begrijpt. Het proces van scheiden, rouwen, onthechten en aanvaarden moet je alleen door. Ik merkte dat ik voor mijn scheiding anders tegen deze processen aankeek, dan nu achteraf. Dat zette mij tot nadenken en heeft mij gebracht waar ik nu sta. Ik heb stormen overleefd. En nu mag ik uitdelen en naast de ander staan in herkenning, maar ook in het vooruit kijken. Er is leven na een scheiding.

Naast mijn praktijk heb ik vanaf 2008-2019 ervaring opgedaan bij het KOC en later het Leger des Heils voor intensieve ambulante begeleiding in gezinnen.  De laatste jaren heb ik veel ervaring opgedaan in de samenwerking met het gedwongen kader van Onder Toezicht Stelling (OTS).

Vanuit onze ervaring zijn wij  ontmoetingsavonden, in Houten, gaan organiseren voor gescheiden  christenen.
Voor avonden in andere plaatsen verwijs ik je naar de website Gebroken en toch Heel & Zorg na echtscheiding, waarmee we een landelijk samenwerkingsverband hebben.

Daarnaast is er een besloten facebook pagina, christelijk alleenstaande ouders. Hier kan jij je aanmelden als lid en meepraten, delen en elkaar bemoedigen over de moeilijke dingen die op je pad komen.  Om lid te worden van deze besloten groep, krijg je eerst een aantal vragen. Deze zijn een voorwaarde om je aanvraag te kunnen accepteren.