Forestconsult

Over mij

In 2008 ben ik gestart met mijn praktijk Forestconsult. Deze naam is ontstaan vanuit mijn achternaam Bos. Een bos bestaat uit vele bomen die allemaal uniek zijn in hun soort. Elke boom heeft zijn eigen wortels, jaarringen en stevigheid. Door de stormen die over een boom heen kunnen gaan, word je rijker en steviger.

Dat is wat ik in mijn persoonlijk leven heb ervaren.
Als moeder van 3 zonen, kwam ik in 2012 alleen te staan. Het proces van scheiden, verwerken, en weer toekomstperspectief zien, heb ik aan den lijve ervaren. Als alleenstaand ouder heb ik gemerkt hoe zwaar dit kan zijn. Het zoeken naar een balans, maar realiseren dat het niet zo is, kost tijd, verdriet en energie. Niet alle dingen zijn maakbaar in dit leven.

In mijn proces merkte ik dat er weinig hulpverlening is die jou echt begrijpt. Het proces van scheiden, onthechten en verwerken moet je alleen door. Ik merkte dat ik voor mijn scheiding anders tegen deze processen aankeek, dan nu achteraf. Dat zette mij  tot nadenken en heeft mij gebracht waar ik nu sta. Ik heb stormen overleefd met Gods hulp. En nu mag ik het uitdelen en naast de ander staan in herkenning, maar ook in het vooruit kijken. Er is leven na een scheiding!

Forestconsult | Annelies Bos | Systeemtherapeutisch werker | Psychosociaal werker

Vanuit deze ervaring ben ik o.a. ontmoetingsavonden gaan organiseren voor gescheiden reformatorische christenen. En een besloten facebook pagina, christelijk alleenstaande ouders. Hier kun jij je aanmelden als lid en meepraten, delen en elkaar bemoedigen over de moeilijke dingen die op je pad komen.

De ontmoetingsavonden worden in Houten en in diverse andere plaatsen van het land gehouden. Voor de avonden die in andere plaatsen gehouden worden verwijs ik je graag naar de website Gebroken en toch Heel & Zorg na echtscheiding, waarmee we een landelijk samenwerkingsverband mee hebben.

Een boom is een onderdeel van een bos. De oorsprong ligt in de Schepper van deze wereld. Ik ervaar deze oorsprong als basis in mijn leven en vandaar uit heb ik levenslessen gekregen. Ben ik gevormd en mag ik mij verder vormen. Zo is dat ook met jouw leven. Jij  bent een onderdeel van een geheel. Een geschiedenis uit het verleden, worstelend met het heden en opzoek naar een toekomst. Hierbij kan Forestconsult u een helpende hand bieden.

Ik zoek christelijke hulp
Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden