Forestconsult

Advies aan kerkenraden en betrokkenen bij echtscheiding

20180527_114512

Wanneer een stel bij een kerkenraad aangeeft dat hun huwelijk in zwaar weer verkeerd komt er vaak van alles in beweging. 

Wat kan je als kerkenraad of gemeente betekenen voor een lid in echtscheiding.
Vaak zijn kerkenraden en gemeenteleden ook geraakt wanneer een lid lijdt. Er ontstaat regelmatig handelingsverlegenheid. 

Een scheiding is altijd heftig en zeker binnen een kerkelijke context. Het blijft een ingewikkelde combinatie. We zien hoe mensen lijden onder vooroordelen en helaas ook verstoting. Om kerken en betrokkenen te helpen bij de aanpak van deze ingewikkelde situaties. Zou het helpend kunnen zijn om naar ieders verhaal te luisteren zonder oordeel. Wanneer men af zou stappen van de indeling schuldig en onschuldig zou dit de patstelling veel meer kunnen voorkomen.

Vaak is het te laat wanneer een stel zich tot de kerkenraad wendt. Helaas kan je als kerk weinig meer doen aan de scheiding op zich. Dat is jammer.  Het is ten alle tijden de moeite waard om te investeren in een relatie. Er zijn helaas situaties dat herstel niet meer mogelijk is.

Als kerkenraad ontstaat er een worsteling tussen pastorale zorg verlenen en de “medische tucht.”  In de praktijk gebeuren daardoor dingen, die niet hoeven, maar wel veel pijn veroorzaken bij de betrokken personen en de kinderen van de gemeente.

Met onderstaande adviezen hoop ik dat dit wat handvatten geeft voor kerkenraden en gemeenteleden.

 1. Neem de tijd en biedt een luisterend oor.
 2. Betrek, in overleg met betrokkene, vanuit de gemeente een netwerk om iemand heen die kunnen helpen met praktische zaken zoals: eten koken, oppassen, strijken.
 3. Wanneer er kerkrechtelijk ook lijnen lopen, zorg voor een apart pastoraal contact met een ander betrokken kerkraadslid.
 4. Houdt er rekening mee dat er bij de betrokken personen zoveel op hen afkomt, dat ze niet altijd horen wat u zegt. Het stressniveau is zo hoog dat er veel informatie niet meer binnen komt. Er zijn is voldoende.
 5. Houd je als kerkenraadslid aan je ambtsgeheim. Het voelt extra onbetrouwbaar als de betrokken persoon via een ander hoort wat men tegen een kerkenraad gezegd heeft.  
 6. Betrek de kinderen regelmatig bij de bezoeken. Heb aandacht voor ze. Sluit aan bij waar ze mee bezig zijn.
 7. Wanneer mensen regelmatig niet in de kerk of bijeenkomst aanwezig zijn, mail even met de vraag hoe het gaat.
 8. Kies geen partij, hoe moeilijk ook. Zorg dat beide echtelieden een verschillend aanspreekpunt hebben vanuit de kerkenraad.
 9. Stel vergevingsgezindheid niet voorop, maar laat de ander het proces lopen die hij of zij nodig heeft. En sluit daarbij aan.
 10. Kom beloofde afspraken na.
 11. Neem zelf het initiatief om contact te houden met het gemeentelid.
 12. Oordeel niet, maar luister en vraag door.
 13. Vraag uzelf altijd af: Wat zou de Heere Jezus gedaan hebben in deze situatie?
 14. Kijk met de ogen van mildheid, mededogen en barmhartigheid.
Ik zoek christelijke hulp
Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden