Forestconsult

Advies aan kerkenraden en betrokkenen bij echtscheiding

IMG_2854

Wanneer een stel bij een kerkenraad aangeeft dat hun huwelijk in zwaar weer verkeerd komt er van alles in beweging. 

Wat kan je als kerkenraad of gemeente betekenen voor een lid in echtscheiding.
Kerkenraden en gemeenteleden zijn ook geraakt wanneer een lid lijdt. Tegelijkertijd ontstaat er een spagaat, daardoor is er  regelmatig handelingsverlegenheid. 

Een scheiding is altijd heftig en zeker binnen een kerkelijke context. Het blijft een ingewikkelde combinatie.
We zien hoe mensen lijden onder vooroordelen en helaas ook door verstoting. Kerkenraad en betrokkenen kunnen het gezin helpen bij de ondersteuning van deze complexe situatie. Het is helpend om naar ieders verhaal te luisteren zonder gelijk een oordeel te vellen over goed of kwaad. Niets is wat het lijkt. 

Vaak is het te laat wanneer een stel zich tot de kerkenraad wendt. Helaas kan je als kerk weinig meer doen aan de scheiding op zich. Dat is jammer.  Het is ten alle tijden de moeite waard om te investeren in een relatie. Er zijn echter situaties waarin herstel niet meer mogelijk is.

Als kerkenraad ontstaat er een worsteling tussen pastorale zorg verlenen en de “medische tucht.”  In de praktijk gebeuren daardoor dingen, die niet hoeven, maar wel veel pijn veroorzaken bij de betrokken personen en de kinderen van de gemeente.

Vergeet de kinderen niet. Probeer door bestaande contacten op een natuurlijke manier een lijntje te houden met de kinderen. Vraag ze een keertje om te spelen of te eten. 

Met onderstaande adviezen hoop ik handvatten aan te reiken voor kerkenraden en gemeenteleden.

 • Neem de tijd en biedt een luisterend oor.
 • Betrek, in overleg met betrokkene, vanuit de gemeente een netwerk om iemand heen die kunnen helpen met praktische zaken zoals: eten koken, oppassen, strijken.
 • Wanneer er kerkrechtelijk ook lijnen lopen, zorg voor een apart pastoraal contact met een ander betrokken kerkraadslid.
 • Houdt er rekening mee dat er bij de betrokken personen zoveel op hen afkomt, dat ze niet altijd horen wat u zegt. Het stressniveau is zo hoog dat er veel informatie niet meer binnen komt. Er zijn is voldoende.
 • Houd je als kerkenraadslid aan je ambtsgeheim. Het voelt extra onbetrouwbaar als de betrokken persoon via een ander hoort wat men tegen een kerkenraad gezegd heeft.  
 • Betrek de kinderen regelmatig bij de bezoeken. Heb aandacht voor ze. Sluit aan bij waar ze mee bezig zijn.
 • Wanneer mensen regelmatig niet in de kerk of bijeenkomst aanwezig zijn, mail even met de vraag hoe het gaat.
 • Kies geen partij, hoe moeilijk ook. Zorg dat beide echtelieden een verschillend aanspreekpunt hebben vanuit de kerkenraad.
 • Stel vergevingsgezindheid niet voorop, maar laat de ander het proces lopen die hij of zij nodig heeft. En sluit daarbij aan.
 • Kom beloofde afspraken na.
 • Neem zelf het initiatief om contact te houden met het gemeentelid.
 • Oordeel niet, maar luister en vraag door.
 • Vraag uzelf altijd af: Wat zou de Heere Jezus gedaan hebben in deze situatie?
 • Kijk met de ogen van mildheid, mededogen en barmhartigheid.

Lees verder