Forestconsult

Jeugdhulp

Door weer en wind

Forestconsult biedt jeugd & opvoedhulp aan in de vorm van opvoedondersteuning, ouderschap na echtscheiding (ONS), behandeling licht en individuele begeleiding midden met jongeren vanaf 11 jaar.

Ben je een ouder waarbij het in jullie gezin niet meer lekker loopt?
Wanneer kinderen nog erg jong zijn voor begeleiding, heeft het al veel effect om als ouders naar patronen te kijken en hoe je deze zou kunnen doorbreken.
We zijn graag transparant en kortdurend. Wij hebben het streven om te doen wat nodig is en af te sluiten wanneer jullie tevreden zijn. 

Na een scheiding met je expartner, vraagt ouder-zijn een gezinsreorganisatie. Dat kost tijd, pijn en verdriet. Je bent zelf als ouder verantwoordelijk voor hoe jij ouder wil zijn.  Mocht het jullie niet lukken om het ouderschap vorm te geven, dan zijn er onderstaande mogelijkheden;

Ouderschap na echtscheiding (ONS) is een de-escalerend  zorgprogramma voor ouders na een scheiding, die moeite hebben om het ouder-zijn vorm te geven. De kinderen lijden hier onder. Daarom is dit intensieve programma gericht om voor de kinderen het mogelijk te maken dat zij  contact met beide ouders hebben. Wanneer dit niet mogelijk door allerlei oorzaken, wordt dit in kaart gebracht. Dit programma wordt vaak door rechters of het sociaal team van jouw gemeente ingezet om voor de kinderen collega-ouders te kunnen zijn. 

Parallel Ouderschap is een visie die wordt ingezet als een tijdelijke fase tussen ouders waarbij het niet lukt om tot goede afspraken te komen. Belangrijkste uitgangspunt is om de focus te leggen op hoe jij als ouder voor je kind wil zijn. En ruimte krijgt voor jouw rouwproces. Wanneer het je lukt om meer invloed op je eigen cirkel te leggen, zal dit zeker ook een positieve verandering zijn voor je kinderen. Zij ervaren meer ademruimte tussen jullie als ouders. 

Herstel van relatie tussen ouder en kind. Er kunnen situaties zijn, waardoor kinderen en/of een ouder geen contact meer hebben met elkaar. Het blijkt uit onderzoek dat het voor de ontwikkeling van kinderen niet goed is wanneer er geen contact is met de andere ouder. Er kunnen allerlei oorzaken zijn, waardoor dit contact mis is gelopen.  FC biedt begeleiding door samen te gaan onderzoeken waar de ruimte zit om de relatie op wat voor manier dan ook, vorm te gaan geven. Zodat een kind (goedgenoeg)contact heeft met beide ouders.

Behandeling licht. Wanneer er sprake is van lichte tot matige zorgvragen rond stemmingswisselingen, depressieve gevoelens, burn-outklachten of andere psychische problematiek. 

Voor individuele begeleiding van kinderen en jongeren vanaf 11 jaar. Regelmatig worden we gevraagd om begeleiding te bieden bij contactherstel tussen ouders en kinderen.  

Voor jongeren is het mogelijk om de jeugdhulp op De Passie te Utrecht plaats te laten vinden.  Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de begeleiding met toestemming van de jongere. 

Forestconsult staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd. (SKJ)

Forestconsult | SKJ
%d bloggers liken dit: