Forestconsult

Jeugdzorg

Door weer en wind

Forestconsult biedt jeugdzorg aan in de vorm van opvoedondersteuning, ouderschap na echtscheiding (ONS), behandeling licht en individuele begeleiding midden.

 Ben je een ouder waar het  gezin even niet meer lekker loopt?
Wanneer kinderen nog erg jong zijn voor begeleiding, heeft het vaak al veel effect om als ouders naar patronen te kijken en hoe je deze zou kunnen doorbreken. We houden van laagdrempelig zijn. Uw probleem niet te groot maken en kortdurende trajecten. 

Ouderschap na echtscheiding (ONS) is een zorgprogramma voor ouders na een scheiding die moeite hebben om beiden het ouder-zijn vorm te geven. De kinderen leiden hier onder. Daarom is dit intensieve programma gericht om voor de kinderen het mogelijk te maken dat zij  contact met beide ouders hebben. Wanneer dit niet mogelijk door allerlei oorzaken, wordt dit in kaart gebracht. Dit programma wordt vaak door rechters of het sociaal team van jouw gemeente ingezet om voor de kinderen goede ouders te kunnen zijn. 

Behandeling licht. Wanneer er sprake is van lichte tot matige zorgvragen zijn rond stemmingswisselingen, depressieve gevoelens, burn-outklachten of andere psychische problematiek. 

Voor individuele begeleiding van kinderen en jongeren is het in overleg mogelijk om dit op school plaats te laten vinden. Afhankelijk of er meerdere jongeren op een locatie begeleidt worden. 

Doen wat nodig is. Niet te veel en aansluiten bij uw behoefte.
Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de begeleiding met toestemming van jeugdige. 

Forestconsult staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd. (SKJ)

SKJeugd.nl