Forestconsult

Jeugdzorg

Door weer en wind

Forestconsult biedt jeugdzorg aan in de vorm van opvoedondersteuning en individuele begeleiding.

 Ben je een ouder waar het  gezin even niet meer lekker loopt?
Wanneer kinderen nog erg jong zijn voor begeleiding, heeft het vaak al veel effect om als ouders naar patronen te kijken en hoe je deze zou kunnen doorbreken. We houden van laagdrempelig zijn. Uw probleem niet te groot maken en kortdurende trajecten. 

Voor individuele begeleiding van kinderen en jongeren is het in overleg mogelijk om dit op school plaats te laten vinden. Afhankelijk of er meerdere jongeren op een locatie begeleidt worden. 

Doen wat nodig is. Niet te veel en aansluiten bij uw behoefte.

Forestconsult staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd. (SKJ)

SKJeugd.nl
Ik zoek christelijke hulp
Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden