Forestconsult

Ontmoetingsavond

Ontmoetingsavond 17 januari 2023 -
Vergeving?!

Wanneer het zand wat is gaan liggen is er tijd om stil te staan bij wat 'het' jou gedaan heeft. Vroeg of laat komt de vraag: Kan de ander mij vergeven? Kan ik de ander vergeven? Een lastig thema. We hopen deze avond het gesprek over dit thema aan te gaan. 
Bijdrage: € 12,50 Aanmelden voor 13 januari 12:00 uur via ontmoetingsavond@forestconsult.nl

Samen delen, helen en elkaar als mede-christenen in hetzelfde schuitje ontmoeten. Programma is van 20.00 - 22.00 uur in Houten

Dinsdagavond 21 maart 2023 – Houten

Thema: Losmaken en Loslaten.
Echtscheiden betekent niet alleen je losmaken uit de relatie. Maar ook je kinderen al vroeg moeten loslaten. Of liever gezegd: anders verbinden.  Zowel ouders als kinderen hebben deze ingewikkelde ontwikkeltaak.  Hoe dan? Tijdens deze avond hopen we daar met elkaar over in gesprek te gaan. 
Bijdrage: € 12,50
Aanmelden voor 17 maart 12.00 uur via ontmoetingsavond@forestconsult.nl

Dinsdagavond 6 juni- Houten

Vakantietijd, Hoe vul je die in? Opladen, ontspannen, leuke dingen doen met pijn, verdriet en oude herinneringen in je hoofd.  Met elkaar hopen we hier verder over na te denken. 
Bijdrage € 12,50 Aanmelden 2 juni 12:00 uur via ontmoetingsavond@forestconsult.nl.

Dinsdagavond 19 september- Houten

Thema: Als scheiding je leven treft…

Wat komt er allemaal over je heen. Hoe lukt het om staande te blijven in de storm?
We hopen deze avond het gesprek over dit thema aan te gaan.

Samen delen, helen en elkaar ontmoeten.
Bijdrage: € 12,50
Aanmelden voor 15 september  12.00 uur via mail

Dinsdagavond 28 november- Houten

Thema: Verleden- Heden- Toekomst.

Samen delen, helen en elkaar ontmoeten.
Bijdrage: € 12,50
Aanmelden voor 24 november  12.00 uur via mail

ALS SCHEIDING JE LEVEN TREFT….

Regelmatig horen we van bezoekers dat ze al zo lang op zoek zijn naar een plek waar men herkenning vindt. Elkaar kunnen bemoedigen, tips kunnen geven. Of gewoon gezellig samen kunnen zijn rond een thema dat men raakt.

 
De doelgroep: gescheiden christenen staan vaak aan de zijlijn van het leven. Dat kan zijn omdat een alleenstaande-ouder zijn of haar handen vol heeft aan het organiseren van het gezin, werk en het huishouden.

Het kan ook zijn dat men een “vergeten groep” is binnen de kerk of in de samenleving. Of dat men zich zo gekwetst voelt en de contacten ‘naar buiten’ veel onzekerheid en angst oproepen.

Om daar een positieve tegenhanger in te kunnen zijn, organiseren we in Houten diverse ontmoetingsavonden. Voor meer informatie verwijs ik je naar de agenda

Na elke ontmoetingsavond wordt er een nieuwsbrief verstuurd.  Heb je interesse in de nieuwsbrief? Laat het ons weten.