Forestconsult

Beroepsregistratie

Forestconsult staat geregistreerd bij:

  • De Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkers (lvpw.). 
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
  • Stichting Kwalitieteitsregister Jeugd (SKJ)
  • Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijze (SCAG).
    Als Registertherapeut val ik onder het Klacht- en Tuchtrecht van de RBCZ/TCZ en ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)
  • AGB-code Zorgverlener : 90-040157
  • Kamer van Koophandel Utrecht, nummer: 30237810.

Je hebt een klacht. Wat nu?

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: www.lvpw.nl. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.