Forestconsult

Methodieken

Forestconsult hangt niet een specifieke methode aan. Ik ben van mening dat een eclectische aanpak het meest bruikbaar is. Eclectisch wil zeggen dat er gebruik gemaakt wordt van diverse methodieken, om zo het beste te kunnen aansluiten bij jouw hulpvraag. 

Als basis heb ik in 1995-1998 de opleiding Maatschappelijk werk aan de Christelijke Hogeschool te Ede gedaan.  

Ik volg regelmatig trainingen. Ik geniet van het verdiepen in methodieken. Met name het visualiseren tijdens gesprekken spreekt mij erg aan. Ik ben mij in de Yucelmethode gaan verdiepen. Deze positieve methode richt zich op het zichtbaar maken van jouw ondersteuningsbronnen. Tegelijkertijd geeft het je inzicht in je problematiek en hoop in het nu.
Verder maak ik gebruik van poppologie: “Een taal erbij.”
Mijn basis is werken vanuit de systeemtherapie.  Ik merk dat mensen individueel vaak prima mensen zijn. Maar dat de communicatiepatronen anders zijn dan de verwachtingen.  Aan de buitenkant is ander gedrag te zien, dan wat men van binnen ervaart. In 2017 heb ik de POST-HBO Systeemtherapeutisch werker
gedaan. Met een supervisietraject heb ik deze in 2019 afgerond.

Sinds 2019 ben ik gecertificeerd voor het zorgprogramma Ouderschap na echtscheiding.  Wat is er mooier om ouders beter te laten samenwerken en daardoor sterkere ouders voor je kinderen kunnen zijn. Een groter kado kan je jullie kind niet geven.

Voor 2020 ontwikkel ik mij in schematherapieEn start ik met de cursus Hechting en Trauma.   

Daarnaast maak ik gebruik van een intervisiegroep waarin ik collega’s kan consulteren voor complexe casussen. 

Methodieken waar Forestconsult gebruik van maakt:

Contextuele therapie Psychosociale therapie  Transactionele Analyse Rationele Emotieve Therapie (RET) Taakgerichte Hulpverlening Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie (KOT) Duplomethode “een taal erbij” Video Interactieve Begeleiding Emotieve Focus Therapie
Spel voor rouwverwerking “Alle Sterren Van De Hemel” Denken + Doen = Durven EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)  Geweldloze communicatie, Systeemtherapie

Forestconsult | Ikzoekchristelijkehulp
Ik zoek christelijke hulp
Forestconsult | SCAG
Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
Forestconsult | RBCZ
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden
%d bloggers liken dit: