Forestconsult

Methodieken

Ons plan van aanpak is altijd maatwerk. We kijken wat het beste aansluit bij jouw hulpvraag. De specialisten van Forestconsult gebruiken daarvoor meerdere methodieken, waarvan systeemtherapie de basis vormt.

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan.

Als basis hebben we als team een HBO opleiding in maatschappelijk werk en als Systeemtherapeutisch werker.

In de therapie worden alle betrokkenen zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen ze zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Patronen maken mensen blind. En vanuit deze positie is het onmogelijk om verandering aan te brengen. Door bewust te worden van patronen, gebeurtenissen en betekenissen daarover, gaan we een nieuw verhaal schrijven.

We visualiseren je situatie

Het kan inzicht geven om je situatie visueel te maken. Dat kan bijvoorbeeld door het inzetten van poppetjes. We maken gebruik van beeldtaal met de methode ‘een taal erbij’.

Daarnaast maken we gebruik van de Yucelmethode. Eigen kracht en regie zijn belangrijke uitgangspunten van deze methode. Met behulp van gekleurde blokken in verschillende formaten breng je onder andere je steunpilaren en hulpbronnen in kaart.

Doorbreken van patronen

Dan kan schematherapie een uitkomst bieden. Met behulp van schemavragenlijsten krijgen we helder welke schema’s er in je leven zijn ontstaan en hoe je komt dat je aan het overleven bent. Deze bewustwording is soms nodig om patronen te doorbreken.

We blijven nieuwsgierig naar de ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Zo hebben we net een opleiding voor ‘hechting en trauma’ afgerond en startten we met een master in contextuele benadering in hulpverlening. Ben je benieuwd of onze werkwijze aansluit op jouw wensen? Een vrijblijvende kennismaking is zo gepland. Neem hier contact met ons op. 

Methodieken waar Forestconsult gebruik van maakt:

Contextuele therapie Psychosociale therapie  Transactionele Analyse Rationele Emotieve Therapie (RET) Taakgerichte Hulpverlening Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie (KOT) Duplomethode “een taal erbij” Video Interactieve Begeleiding Emotieve Focus Therapie
Spel voor rouwverwerking “Alle Sterren Van De Hemel” Denken + Doen = Durven  Geweldloze communicatie- Systeemtherapie- Schematherapie- Hechting en Trauma- Ouders Na scheiding- Parallel solo ouderschap.

Forestconsult | Ikzoekchristelijkehulp
Ik zoek christelijke hulp
Forestconsult | SCAG
Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden

Aanmeldprocedure via Sociaal Team

Bij een aanmelding via het Sociaal Team via de gemeente doorlopen we de volgende stappen.

  1. Het Sociaal Team  neemt contact met ons op voor een aanmelding.
  2. Telefonisch consult met de ouders over de werkwijze en het beantwoorden van vragen.    
  3. Ouders besluiten om wel/niet door te gaan en melden de beslissing aan het Sociaal Team. 
  4. Het Sociaal Team vult de aanmelding in en regelt dat de beschikking verwerkt wordt. 
  5. Als ouders akkoord zijn, komt de aanvraag op de wachtlijst. 
  6. Forestconsult neemt contact op met de ouders en de verwijzer over het vervolgtraject.

Productcode Lekstroom/Vijfheerenlanden

Productcode Utrecht-West

50A04 begeleiding individueel midden | 150 uur voor een jaar.

45A04 Screening & consultatie | 4-8 uur

45A70 Behandeling licht | max 10-15 uur per traject

45125 Begeleiding jeugd zwaar

45A48 Ambulante behandeling jeugd regulier

45A53 Ambulante behandeling jeugd, specialistisch