Forestconsult

Methodieken

Forestconsult hangt niet een specifieke methode aan. Ik ben van mening dat een eclectische aanpak het meest bruikbaar is. Eclectisch wil zeggen dat er gebruik gemaakt wordt van diverse methodieken, om zo het beste te kunnen aansluiten bij jouw hulpvraag. 

Ik volg regelmatig diverse trainingen om mijn deskundigheid actueel te houden. Ik geniet van het verdiepen in methodieken. Met name het visualiseren spreekt mij erg aan. Ik ben mij in  de Yucelmethode  gaan verdiepen. Met name het op zoek gaan naar de ondersteuningsbronnen t.a.v de lastige dingen in het leven, spreekt mij aan. Je bent zelf de architect van je bouwwerk. Het geeft je de regie over je eigen leven. 
Verder maak ik ook gebruik van poppologie: “Een taal erbij.”
Mijn basis is werken vanuit de systeemtherapie.  Ik merk dat mensen individueel vaak prima mensen zijn. Maar dat de communicatiepatronen anders zijn dan de verwachtingen.  Aan de buitenkant is ander gedrag te zien, dan wat men vanbinnen ervaart. 

Daarnaast maak ik gebruik van een intervisiegroep waarin ik collega’s kan consulteren mbt complexe casussen. Op dit moment ben ik in de laatste fase van mijn supervisie gestart om mij officieel te kunnen registreren bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapeuten

Methodieken waar Forestconsult gebruik van maakt zijn onder andere:

Contextuele therapie Psychosociale therapie  Transactionele Analyse Rationele Emotieve Therapie (RET) Taakgerichte Hulpverlening Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie (KOT) Duplomethode “een taal erbij” Video Interactieve Begeleiding Emotieve Focus Therapie
Spel voor rouwverwerking “Alle Sterren Van De Hemel” Denken + Doen = Durven EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)  Geweldloze communicatie, Systeemtherapie

Ik zoek christelijke hulp
Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden