Forestconsult

Methodieken

Forestconsult hangt niet een specifieke methode aan. we zijn van mening dat een eclectische aanpak het meest bruikbaar is. Eclectisch wil zeggen dat er gebruik gemaakt wordt van diverse methodieken, om zo het beste te kunnen aansluiten bij jouw hulpvraag. 

Als basis hebben we als team een HBO opleiding in maatschappelijk werk of  een andere psychosociale opleiding.   

We vinden het belangrijk om regelmatig trainingen te volgen.

Annelies: Met name het visualiseren tijdens gesprekken spreekt mij erg aan. Ik ben mij in de Yucelmethode gaan verdiepen. Deze positieve methode richt zich op het zichtbaar maken van jouw ondersteuningsbronnen. Tegelijkertijd geeft het je inzicht in je problematiek en hoop in het nu.
Verder maak ik gebruik van poppologie: “Een taal erbij.”
Mijn basis is werken vanuit de systeemtherapie.  Ik merk dat mensen individueel vaak prima mensen zijn. Maar dat de communicatiepatronen anders zijn dan de verwachtingen.  Aan de buitenkant is ander gedrag te zien, dan wat men van binnen ervaart. In 2017 heb ik de POST-HBO Systeemtherapeutisch werker
gedaan. Met een supervisietraject heb ik deze in 2019 afgerond.

Sinds 2019   zijn we gecertificeerd voor het zorgprogramma Ouderschap na echtscheiding.  Wat is er mooier om ouders beter te laten samenwerken en daardoor sterkere ouders voor je kinderen kunnen zijn. Een groter kado kan je jullie kind niet geven.

Verder zijn we bekend met schematherapieRegelmatig gebruiken we de schemavragenlijsten om duidelijkheid te krijgen welke schema’s er in je leven zijn ontstaan waardoor je in de overlevingstand bent gaan reageren.  Deze bewustwording helpt om patronen te kunnen veranderen.

Met de cursus Hechting en Trauma. willen we nog meer de deskundigheid vergroten. Het holistisch denken van psyche en lichaam brengt je als mens bij elkaar. 

Daarnaast maken we gebruik van een intervisiegroep waarin we als collega’s elkaar consulteren, of van een supervisie voor complexe casussen.

Methodieken waar Forestconsult gebruik van maakt:

Contextuele therapie Psychosociale therapie  Transactionele Analyse Rationele Emotieve Therapie (RET) Taakgerichte Hulpverlening Kortdurende Oplossingsgerichte Therapie (KOT) Duplomethode “een taal erbij” Video Interactieve Begeleiding Emotieve Focus Therapie
Spel voor rouwverwerking “Alle Sterren Van De Hemel” Denken + Doen = Durven  Geweldloze communicatie- Systeemtherapie- Schematherapie- Hechting en Trauma.

Forestconsult | Ikzoekchristelijkehulp
Ik zoek christelijke hulp
Forestconsult | SCAG
Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
Forestconsult | RBCZ
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden
%d bloggers liken dit: