Forestconsult

Juridische stappen

Huwelijk definitief ontbonden.

Een echtscheiding moet altijd door een rechtbank uitgesproken worden. Er zijn verschillende manieren om een scheiding aan te vragen:

  • Je kan samen gebruik maken van een mediator die met jullie de boedel verdeelt en het convenant opstelt. Het verzoek tot echtscheiding wordt via een advocaat bij de rechter ingediend. Er is alleen gezamenlijk overleg met de mediator. Elke mail, elk contact zal altijd met cc zijn of vooraf met toestemming worden aangegaan.

  • Je kan ook samen gebruik maken van een mediator/advocaat waardoor je direct het verzoek bij de rechter neer legt.

Deze eerste twee opties zijn het voordeligste en meest vredelievend om het huwelijk te kunnen afronden. Het is mogelijk om een financieel adviseur hierbij uit te nodigen. Ook dat kan je met wederzijds goedkeuren afspreken. 

  • Je kan beiden een advocaat nemen en kiezen voor 4-gesprekken. Daarmee kan je vooraf al veel zaken in overleg met elkaar afspreken en heb je allebei een juridisch adviseur die op een minnelijke manier met elkaar in gesprek gaan. Zonder gelijk felle briefwisseling ed.

  • Als laatste kan je allebei een advocaat nemen en daarmee vooral voor jou belangen laten opkomen. Dit is een dure aangelegenheid en kan veel tijd gaan kosten. Omdat jouw advocaat voor jouw belangen op komt en de andere advocaat voor die van zijn cliënt, jouw toekomstige ex-partner.

Wanneer uw inkomen minimaal is, dan is het mogelijk om gebruik te maken van gesubsidieerde rechtsbijstand.  Ook wel toevoeging genoemd.

Wanneer er kinderen betrokken zijn wordt er een ouderschapsplan gemaakt en de financiële kant van de scheiding krijgt steeds meer vorm. Het is een periode waarin angst, onzekerheid en pijn vaak de boventoon voert. En helaas is dat ook regelmatig de dieperliggende oorzaak waarom een scheiding niet goed kan worden afgerond.

Ik zoek christelijke hulp
Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden