06 146 28 389 info@forestconsult.nl

Werkwijze

Crossing

Aanmeldprocedure via Sociaal Team

Bij een aanmelding via het Sociaal Team via de gemeente doorlopen we de volgende stappen.

 1. Het Sociaal Team neemt contact met ons op voor een aanmelding.
 2. Telefonisch consult met de ouders over de werkwijze en het beantwoorden van vragen.
 3. Ouders besluiten om wel/niet door te gaan en melden de beslissing aan het Sociaal Team.
 4. Het Sociaal Team vult de aanmelding in en regelt dat de beschikking verwerkt wordt.
 5. Als ouders akkoord zijn, komt de aanvraag op de wachtlijst.
 6. Forestconsult neemt contact op met de ouders en de verwijzer over het vervolgtraject.

Productcode Lekstroom/Vijfheerenlanden

50A04 begeleiding individueel midden | 150 uur p/j

45A04 Screening & consultatie | 4-8 uur

45A70 Behandeling licht | max 10-15 uur per traject

Productcode Utrecht-West

45125 Begeleiding jeugd zwaar

45A48 Ambulante behandeling jeugd regulier

45A53 Ambulante behandeling jeugd, specialistisch

Methodieken

Methodieken

Ons plan van aanpak is altijd maatwerk. We kijken wat het beste aansluit bij jouw hulpvraag.

Beroepsregistratie

Beroepsregistratie

Forestconsult staat geregistreerd bij diverse beroepsverenigingen.

Tarieven

Vergoedingen en tarieven

Veel verzekeraars vergoeden een deel van onze dienstverlening. Daardoor is het mogelijk om (gedeeltelijke) vergoeding te krijgen vanuit het aanvullende pakket van uw verzekering.

Privacy

Privacy

Je gegevens zijn bij Forestconsult veilig.

Forestconsult is geregistreerd bij:

 • De Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkers. (LVPW)
 • Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. (RBCZ)
 • De Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijze (SCAG)
 • De Stichting Kwaliteitsregistratie Jeugd (SKJ)
 • De Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gezinstherapie. (NVRG)
 • AGB-Code. Zorgverlener: 90040157
 • AGB-Code. Praktijk: 90018591

Praktijkadres

De Molenoffice
Papiermolen 26-38, kamer 3.01 t/m 3.04
3994 DK Houten

Klachtrecht

Als Registertherapeut vallen we onder het Klacht- en Tuchtrecht van de RBCZ/TCZ en zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) op de geneeskundige Privacy; conform de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Nieuwsbrief