Forestconsult

Ouderschap Na Scheiding

Donkere wolken
Soms lijkt het nooit op te houden... Donkere wolken pakken samen. Doorbreek patronen!

“Stop er alsjeblieft mee!”

Als communiceren met je ex-partner niet meer lukt, dan wordt het onmogelijk om invulling te geven aan gezamenlijk ouderschap. Kinderen lopen altijd schade op door gevechten, onduidelijke of onvriendelijke afspraken en teveel blootstelling aan spanningen tussen hun ouders.

Hulp bij het communiceren
Soms lukt het met hulp van een deskundige en onpartijdige gespreksleider wel om tot goed overleg te komen in het belang voor je kind(eren). De vraag is: hoe  kun je ondanks meningsverschillen toch werkbare afspraken maken als ouders? Forestconsult biedt hiervoor het door Elker ontwikkelde ONS-traject aan. Sinds december 2015  is de methodiek ONS definitief opgenomen in de databank effectieve interventies van het NJI. Lees hier het nieuwsbericht.

Hulp bij Ouderschap Na Scheiding (ONS)
Een ONS-traject bestaat uit (maximaal) 10 gesprekken, die plaatsvinden om de veertien dagen. De ONS-bemiddelaar spreekt eerst de beide ex-partners los van elkaar tijdens een individueel startgesprek, zodat beide ouders ongestoord hun verhaal kunnen doen. De vervolggesprekken zijn samen,  op neutraal terrein en ONS-bemiddelaar is bij elk gesprek aanwezig. Hij of zij hoort eventueel ook de mening van het kind of de kinderen en bespreekt de ervaringen van de kinderen met de ouders.

 

Wat het op kan leveren
Als het Ouders na scheiding (ONS)-traject goed verloopt dan levert het betere communicatie op en soms een concreet ouderschaps­plan, dat haalbaar is voor beide ouders. Dit is ook wat ouders zelf graag willen. Daarnaast kunnen ouders vaak beter met elkaar overleggen als collega-ouders en voelen de kinderen zich minder belast.

De kans van slagen hangt mede af van de vraag of beide ouders meewerken en of het lukt om zelf een keuze te maken om uit de strijd te blijven. We gaan zoveel mogelijk uit van een win-win situatie. Toch zal er af en toe van beide kanten water bij de wijn moeten. 

Collega-ouders moeten blijven communiceren, aangezien een ouderschapsplan of andere afspraken geëvalueerd moeten worden. De ervaring is dat het ongeveer twee op de drie ex-echtparen lukt om via een ONS-traject hun communicatie zo te verbeteren dat ze weer ouderschaps­afspraken kunnen maken. Mocht het ONS-traject stagneren, dan is het mogelijk dat een van de ouders verder gaat in het traject voor parallel-ouderschap.

Kosten ONS-traject
Het ONS-traject wordt zonder kosten voor ouders aangeboden op verwijzing door CJG, het sociale wijkteam of via een beschikking van de rechtbank. Ouders kunnen zich ook zelf rechtstreeks aanmelden en de kosten zelf betalen.

  Programma ONS

  1. Individueel gesprek waarin besproken wordt wat je dwars zit, wat je waardeert in de ander en waar je jouw verantwoordelijkheid voor wilt nemen.
  2. Gezamenlijk gesprek waarin je de voorbesproken punten bespreekt en naar elkaar luistert.
  3. Streep er onder… Kunnen we achterlaten wat geweest is en vooruit kijken hoe we collega- ouders voor onze kinderen willen zijn?
  4. Welke blokkades zijn er? Uitspreken en afspraken maken.
  5. Afspraken uitvoeren.
  6. Bij terugval, hoe gaan we als collega-ouders herstellen?
  7. Evaluatie en afronding
%d bloggers liken dit: