06 146 28 389 info@forestconsult.nl

Ouderschap na scheiding

Crossing

Van partners naar collega-ouders

Als je besluit uit elkaar te gaan, ben je niet langer liefdespartners van elkaar. Je blijft daarentegen wel samen de ouderrol vervullen. Dan is het de kunst om ondanks meningsverschillen werkbare afspraken te maken en je daaraan te houden. Soms lukt dat even niet. Dan kan de hulp van een onpartijdig en deskundig gespreksleider helpen om in overleg te blijven.

Forestconsult biedt hiervoor het door Elker ontwikkelde ONS-traject aan. Deze methodiek is al jaren opgenomen in de databank effectieve interventies van het NJI. Wat levert het op? Een ONS-traject levert betere communicatie en soms een concreet ouderschaps­plan, haalbaar voor beide ouders.

Het traject bestaat uit maximaal 10 gesprekken. De ONS-bemiddelaar spreekt eerst de beide ex-partners los van elkaar tijdens een individueel startgesprek, zodat beide ouders ongestoord hun verhaal kunnen doen.

De vervolggesprekken zijn samen op neutraal terrein. De ONS-bemiddelaar is bij elk gesprek aanwezig.

Programma ONS traject

 • Individueel gesprek waarin besproken wordt wat je dwars zit, wat je waardeert in de ander en waar je jouw verantwoordelijkheid voor wilt nemen.
 • Gezamenlijk gesprek waarin je de voorbesproken punten bespreekt en naar elkaar luistert.
 • Streep er onder… Kunnen we achterlaten wat geweest is en vooruit kijken hoe we collega- ouders voor onze kinderen willen zijn?
 • Welke blokkades zijn er? Uitspreken en afspraken maken.
 • Afspraken uitvoeren.
 • Bij terugval, hoe gaan we als collega-ouders herstellen?
 • Evaluatie en afronding

Kosten ONS traject

Het ONS-traject wordt zonder kosten voor ouders aangeboden op verwijzing door CJG, het Sociaal Team of via een beschikking van de rechtbank. Ouders kunnen zich ook zelf rechtstreeks aanmelden en de kosten zelf betalen. De prijs voor het totale traject is €1.999,-

Dat is inclusief verslaglegging en twee hulpverleners.

Gesprek met kind(eren)

In de praktijk is er ook altijd een gesprek met de kinderen alleen. Zij krijgen dan de ruimte om aan te geven wat zij vinden dat hun ouders kunnen leren.

Deze waardevolle input neemt de ONS-bemiddelaar mee in de gesprekken met de ouders.

Win-win situatie

De kans van slagen hangt af van de inzet van beide ouders en of het lukt om zelf de keuze te maken om uit de strijd te blijven. We gaan zoveel mogelijk uit van een win-win situatie. Toch zal er af en toe van beide kanten water bij de wijn moeten. Onze ervaring is dat het ongeveer twee op de drie ex-echtparen lukt om via een ONS-traject hun communicatie zo te verbeteren dat ze weer afspraken over ouderschap kunnen maken. Mocht het ONS-traject stagneren, dan is het mogelijk dat één van de ouders verder gaat in het traject voor parallel-ouderschap.

Opvoedondersteuning

Opvoedondersteuning

Geen partners meer, maar wel ouders. In dit traject ondersteunen we jullie om ondanks meningsverschillen werkbare afspraken te maken en je daaraan te houden.

Begeleiden van jongeren

Ouderschap na scheiding

Als het Ouders na scheiding (ONS)-traject goed verloopt dan levert het betere communicatie op en soms een concreet ouderschaps­plan, dat haalbaar is voor beide ouders. Dit is ook wat ouders zelf graag willen. Daarnaast kunnen ouders vaak beter met elkaar overleggen als collega-ouders en voelen de kinderen zich minder belast.
parallel ouderschap

Parallel ouderschap

Elke scheiding krijgt te maken met een gezinsreorganisatie. Dat is een hele normale fase na een scheiding. Het is een hele spannende fase. Ouders rouwen om wat niet gelukt is. De pijn die je in relatie tot elkaar hebt opgelopen. Teleurstelling en verdriet. Er is tijd nodig om te rouwen. Te wennen aan de nieuwe leefsituatie: parallel ouderschap.

Relatie en gezinstherapie

Gezinstherapie

Iedere relatie kent z’n mooie en minder mooie momenten. Het draait echter altijd om dynamiek. Of dit nu een liefdesrelatie of band tussen ouder en kind is.

Forestconsult is geregistreerd bij:

 • De Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkers. (LVPW)
 • Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. (RBCZ)
 • De Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijze (SCAG)
 • De Stichting Kwaliteitsregistratie Jeugd (SKJ)
 • De Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gezinstherapie. (NVRG)
 • AGB-Code. Zorgverlener: 90040157
 • AGB-Code. Praktijk: 90018591

Praktijkadres

De Molenoffice
Papiermolen 26-38, kamer 3.01 t/m 3.04
3994 DK Houten

Klachtrecht

Als Registertherapeut vallen we onder het Klacht- en Tuchtrecht van de RBCZ/TCZ en zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) op de geneeskundige Privacy; conform de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Nieuwsbrief