Forestconsult

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Forestconsult een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw
gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij,
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als Forestconsult heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming door calamiteiten zoals ziekte of bij overlijden of onvoorziene omstandigheden. 
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie,
   zodat wij of  de administrateur, een factuur kan opstellen.

Als Forestconsult vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, wordt u eerst geinformeerd en expliciet om uw toestemming gevraagd.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist
15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling: psychosociaal consult
 • de kosten van het consult
Forestconsult | SKJ
Kwaliteitsregister Jeugd
Forestconsult | SCAG
Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg
Forestconsult | RBCZ
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden
%d bloggers liken dit: