Forestconsult

Parallel-Ouderschap

Forestconsult | Annelies Bos | Systeemtherapeutisch werker | Psychosociaal werker|

Wanneer kies je voor parallel-ouderschap?

Wanneer het ouders niet lukt om met elkaar te  overleggen.  En tegelijkertijd hun kind(eren) samen willen opvoeden.  Dan is parallel-ouderschap een mogelijkheid. Parallel-ouderschap is als het ware solo-ouderschap, waarbij de communicatie teruggebracht wordt naar minimaal of zelfs nihil. De ene ouder heeft geen bemoeienis en medeverantwoordelijkheid voor de andere ouder. Kinderen worden daardoor niet meer geconfronteerd met de eeuwige discussies. en krijgen zij ruimte om weer vrij te ademen. 

Vaak wordt er na een ondertoezichtstelling verwacht dat ouders toch gaan communiceren. De praktijk wijst helaas uit dat ouders in de strijd blijven en men niet bij machte is om, ter wille van de kinderen, deze strijd te doorbreken.

Net als bij co-ouderschap kunnen kinderen bij parallel-ouderschap in twee totaal verschillende opvoedsituaties terecht komen. Een zekere mate van communicatie tussen de ouders met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van het kind zal dan soms noodzakelijk zijn. Komt men niet tot overeenkomst dan zullen belangrijke beslissingen via de rechter of advocaat verlopen.

Voorwaarden voor het slagen van parallel-ouderschap

Het opzetten van een geslaagd parallel-ouderschap kent een aantal voorwaarden. 

  • Gezamenlijk gezag: als beide ouders gezag hebben, kan elke ouder zelfstandig aan de juiste informatie komen zonder afhankelijk te zijn van de informatie(plicht) van de andere ouder.
  • Schriftelijke vastlegging: er moet zoveel mogelijk schriftelijk worden vastgelegd. Dit is dan een houvast voor de beide ouders. De communicatie kan dan tot een minimum beperkt blijven.
  • Geen discussie over de opvoeding: ga de discussie uit de weg over wie een betere opvoeder is. Je moet de opvoedstijl van de ander respecteren ook al ben je het met een aantal zaken niet eens.
  • Open staan voor zelfreflectie en de moed om de situatie anders te benaderen.
  • Het is belangrijk dat een hulpverlener goed begrenst, de-escaleert en voortdurend de ouder blijft aanspreken op zijn/haar verantwoordelijkheid als ouder.
  • Het sociaal team is betrokken op beide ouders.

Individueel ga je als ouder  het volgende leertraject aan.

  • Geschiedenis van jouw leven, context en gezin van herkomst.
  • Realiteit van hoe het nu is. Wat zijn jouw kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen? Hoe rouw je om wat er geweest is? Versterken van jouw ouderrol.  Ruimte geven aan de ander en je eigen positie innemen naar de kinderen, je familie, vrienden en anderen die om je heen staan.
  • Wilsbesluit: Welke weg kies je? Collega-ouders zijn of vanuit wrok en bitterheid als ex-partner.
  •  Accepteren, verdragen en ontdekken wat je het meeste positieve energie oplevert.

‘Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien.’ (Epictetus)

%d bloggers liken dit: