Forestconsult

Parallel-Ouderschap

Wanneer kies je voor parallel-ouderschap?

Kunnen ouders na scheiding helemaal niet met elkaar overweg en willen ze toch samen hun kind opvoeden? Dan is parallel-ouderschap een mogelijkheid. Parallel-ouderschap is als het ware solo-ouderschap, waarbij de communicatie teruggebracht wordt naar minimaal of zelfs nihil. De ene ouder heeft geen bemoeienis en medeverantwoordelijkheid voor de andere ouder. Vaak wordt er na een ondertoezichtstelling verwacht dat ouders toch gaan communiceren. De praktijk wijst helaas uit dat ouders in de strijd blijven en men niet bij machte is om , ter wille van de kinderen, deze strijd te doorbreken.

Net als bij co-ouderschap kunnen kinderen bij parallel-ouderschap in twee totaal verschillende opvoedsituaties terecht komen. Een zekere mate van communicatie tussen de ouders met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van het kind zal dan soms noodzakelijk zijn. Komt men niet tot overeenkomst dan zullen belangrijke beslissingen via de rechter of advocaat verlopen.

Voorwaarden voor het slagen van parallel-ouderschap

Het opzetten van een geslaagd parallel-ouderschap komt met een aantal voorwaarden. Voorwaarden voor het slagen van parallel-ouderschap:

  • Gezamenlijk gezag: als beide ouders gezag hebben, kan elke ouder zelfstandig aan de juiste informatie komen zonder afhankelijk te zijn van de informatie(plicht) van de andere ouder.
  • Schriftelijke vastlegging: er moet zoveel mogelijk schriftelijk worden vastgelegd. Dit is dan een houvast voor de beide ouders. De communicatie kan dan tot een minimum beperkt blijven.
  • Geen discussie over de opvoeding: ga de discussie uit de weg wie een betere opvoeder is. Je moet de opvoedstijl van de ander respecteren ook al ben je het met een aantal zaken niet eens.
  • Het is belangrijk dat een hulpverlener goed begrenst, de-escaleert en voortdurend de beide ouders blijft aanspreken op hun verantwoordelijkheid als ouder.

Individueel ga je als ouder  het volgende leertraject aan.

  • Geschiedenis van jouw leven, context en gezin van herkomst.
  • Realiteit van hoe het nu is. Wat zijn jouw kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen? Hoe rouw je om wat er geweest is? Versterken van jouw ouderrol.  Ruimte geven aan de ander en je eigen positie innemen naar de kinderen, je familie, vrienden en anderen die om je heen staan.
  • Wilsbesluit: Welke weg kies je? Collega-ouders zijn of vanuit wrok en bitterheid als ex-partner.
  •  Accepteren, verdragen en ontdekken wat je het meeste positieve energie oplevert.
%d bloggers liken dit: