06 146 28 389 info@forestconsult.nl

Publicaties

Crossing

Door de jaren heen zijn er diverse artikelen geschreven over het thema scheiding.

In 2020 is er een symposium geweest over scheiden en hertrouwen. De PowerPoint kan je terugvinden onder de workshops.

De ervaring leert dat wanneer men in een scheiding terecht komt behoefte heeft om zo veel mogelijk te lezen over echtscheiding. Wat gebeurt er met jezelf, de ander en je kinderen.

Na elke ontmoetingsavond is het mogelijk om in de volgende nieuwsbrief een samenvatting te lezen. Mocht je de nieuwsbrief persoonlijk willen ontvangen. Meld je aan via ontmoetingsavond@forestconsult.nl.

Ik hoop dat de publicaties een bijdrage kunnen leveren om de juiste keuzes te maken. Een scheiding kies je niet altijd, de keuze hoe er mee om te gaan wel.

Forestconsult is geregistreerd bij:

  • De Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkers. (LVPW)
  • Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. (RBCZ)
  • De Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijze (SCAG)
  • De Stichting Kwaliteitsregistratie Jeugd (SKJ)
  • De Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gezinstherapie. (NVRG)
  • AGB-Code. Zorgverlener: 90040157
  • AGB-Code. Praktijk: 90018591

Praktijkadres

De Molenoffice
Papiermolen 26-38, kamer 3.01 t/m 3.04
3994 DK Houten

Klachtrecht

Als Registertherapeut vallen we onder het Klacht- en Tuchtrecht van de RBCZ/TCZ en zijn we aangesloten bij de Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) op de geneeskundige Privacy; conform de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Nieuwsbrief